Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki ŚląskiejBlog

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego materiału filmowego dotyczącego wyniku projektu realizowanego na Politechnika Śląska.Rozwiązanie opracowywane przez Pana Prof. Zbigniewa Rymarskiego oraz Pana dr inż. Krzysztofa Bernackiego z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Metodyka doboru materiałów magnetycznych przeznaczonych do elementów systemów przetwarzania mocy elektrycznej na podstawie pomiarów ich rzeczywistych parametrów.Projekt TANGO3/427467/NCBR/2019 realizowany jest w ramach przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  i Narodowego Centrum Nauki TANGO 3.


29 września w Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej odbyła się, zorganizowana przez zespół CITT, konferencja on-line pt. „Krok do komercjalizacji”. Podczas wydarzenia nastąpiła uroczysta inauguracja projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, który Politechnika Śląska będzie realizować wraz z konsorcjantem – Uniwersytetem Morskim w Gdyni. Założenia, cele oraz ramy czasowe projektu zaprezentował Grzegorz Studziński – Broker Innowacji CITT.


29 września w Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej odbyła się, zorganizowana przez zespół CITT, konferencja on-line pt. „Krok do komercjalizacji”. Wydarzenie było doskonałą okazją do prezentacji oraz promocji wyników prac realizowanych w ramach projektów „Bony na innowacje dla MŚP” oraz Tango 3. Blok prezentacji pierwszej sesji rozpoczął pan mgr inż. Kamil Peckh, który w imieniu zespołu zaprezentował wyniki projektu pod tytułem „Nowa metoda otrzymywania długołańcuchowych kwasów karboksylowych”.


Dr inż. Michał Staniszewski, zaprezentował projekt pod tytułem „Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego, w stosunku do rozwiązań występujących na rynku produktu – uniwersalnego systemu (modułu) służącego do komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi a serwerem zlokalizowanym w chmurze”- opowiedział w jaki sposób rozpoczęto i prowadzone są badania nad projektem, przedstawił także szczegóły wstępnego planu komercjalizacji projektu i możliwe scenariusze wprowadzenia go na rynek.


Dr inż. Krzysztof Bernacki prezentujący wyniku projektu „Metodyka doboru materiałów magnetycznych przeznaczonych do elementów systemów przetwarzania mocy elektrycznej na podstawie pomiarów ich rzeczywistych parametrów.


W sesji drugiej udział wzięło czterech prelegentów: dr inż. Alicja Kazek- Kęsik, dr hab. inż. Paweł Karasiński, prof. PŚ, dr inż. Krzysztof Psiuk-Maksymowicz oraz dr inż. Krystian Smołka, którzy omówili kolejno rezultaty projektów pod tytułami: „Długoterminowe implanty tytanowe z bioaktywną powłoką ceramiczną”, „Innowacyjny foniczny system pomiarowy do zastosowań biomedycznych”, „Zastosowania modeli trójwymiarowej sieci naczyniowej”, „Sonda do dynamicznych pomiarów parametrów płynu w przepływach dwufazowych, w tym przede wszystkim w parze mokrej”.


Zapraszamy do obejrzenia kolejnego materiału filmowego dotyczącego rozwiązania powstałego na Politechnice Śląskiej.

▶️ Rozwiązanie opracowywane przez Panów Prof. Mariusza Jaśnioka i dr inż. Tomasza Jaśnioka z Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

▶️ Sonda pomiarowa do diagnostyki powłok antykorozyjnych na stalowych konstrukcjach budowlanych.Przedsięwzięcie realizowane w ramach pracy przedwdrożeniowej z projektu Inkubator Innowacyjności 2.0, realizowanego w Centrum Inkubacji i Transferu Technologii PŚ.

👉 Zapraszamy do oglądania 🙂  


Przedstawiamy kolejne rozwiązanie powstające na Politechnice Śląskiej. Zespół pod kierownictwem Pana dr hab. inż. Pawła Karasińskiego, prof. PŚ z Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej pracuje nad „Innowacyjnym fotonicznym systemem pomiarowym do zastosowań biomedycznych”. Projekt TANGO3/420975/NCBR/2019 realizowany jest w ramach przedsięwzięcia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki TANGO 3.
#technologia #biznes #innowacje #blogtechnologiczny


📣 Zapraszamy do obejrzenia kolejnego materiału filmowego dotyczącego rozwiązania powstałego na Politechnika Śląska ▶️ Zespół pod kierownictem Pana dr inż. Marcina Górskiego opracowuje rozwiązanie:
👉 Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych.
W projekcie współpracują naukowcy z Wydział Budownictwa Politechniki ŚląskiejWydział Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki ŚląskiejWydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki ŚląskiejWydział Elektryczny Politechniki Śląskiej

Przedsięwzięcie realizowane w ramach pracy przedwdrożeniowej z projektu Inkubator Innowacyjności 2.0, realizowanego w Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
🎥 #technologia #biznes #innowacja #blogtechnologiczny


📣 Przedstawiamy kolejne rozwiązanie powstałe na Politechnika Śląska ▶️ Zespół z Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej pod kierownictwem dr hab. inż Sławomira Dykasa. 👉 Sonda do dynamicznych pomiarów parametrów płynu w przepływach dwufazowych. Projekt TANGO3/417128/NCBR/2019 realizowany jest w ramach przedsięwzięcia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki TANGO 3 🎥 #technologia#biznes#innowacja#blogtechnologiczny


Innowacyjne rozwiązanie powstałe na Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska – modułowy autonomiczny system pomiarowy.


O rozwiązaniu opowiadają jego twórcy dr inż. Edyta Krzystała i dr hab. inż. Sławomir Kciuk, prof PŚ.
Opracowany system pomiarowy służy do zbierania informacji o przyspieszeniach działających na obiekt badań w następstwie wymuszeń impulsowych, udarowych, sejsmicznych i innych. Zmiana warunków użycia współczesnego sprzętu wojskowego i nie tylko stawia przed konstruktorami zupełnie nowe zadania, zarówno w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań taktycznych, jak również nowego systemowego podejścia do zagadnień projektowania i wytwarzania, ze znacznym udziałem technik komputerowych. System jest urządzeniem podwójnego zastosowania, tzw. dual – use, co oznacza że może mieć zastosowanie cywilne oraz wojskowe.


Dziś przedstawiamy ⏩ Długoterminowe implanty tytanowe z bioaktywną powłoką ceramiczną ⏩ Nad rozwiązaniem pracuje Zespół Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej na czele, którego stoi dr inż. Alicja Kazek-Kęsik oraz dr hab. inż. Wojciech Simka ⏩ 🙂 ⏩ Tytanowe implanty długoterminowe, stosowane zarówno u ludzi jak i zwierząt, są jednymi z produktów, na które zapotrzebowanie będzie wzrastać $$$$$

Projekt TANGO/42707/NCCBR/2019 realizowany jest w ramach przedsięwzięcia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki TANGO 3


Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego 🙂 ⏩ Innowacyjne rozwiązanie powstałe na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, Politechnika Śląskiej pod kierownictwem dr hab. inż. Grzegorza Matuli, profesora uczelni Politechniki Śląskiej. Przedstawiona metoda stanowi alternatywny sposób regeneracji powierzchni narzędzi dla metod napawania i natryskiwania cieplnego ⏩ metoda znajdująca szerokie zastosowanie w przemyśle ⚙️🔩


📣 Prezentujemy kolejne rozwiązanie powstałe na Politechnika Śląska

▶️ Przedstawiamy zespół z Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej pod kierownictwem dr inż. Krzysztof Psiuk-Maksymowicz 👉 Zastosowania modeli trójwymiarowej sieci naczyniowej

Projekt TANGO/420990/NCBR/2019 realizowany jest w ramach przedsięwzięcia Narodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowe Centrum Nauki TANGO 3


📣 Kolejne nowoczesne technologie powstałe na Politechnika Śląska ▶️ Przedstawiamy zespół z Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej pod kierownictwem dr hab. inż Beaty Orlińskiej 👉 Metoda otrzymywania długołańcuchowych kwasów karboksylowych ▶️ innowacja, która może mieć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu… między innymi przemysł 🧵 włókienniczy, ⚗️chemii gospodarczej i kosmetycznej, 🏗 budownictwo i wielu wielu innych…

Projekt TANGO/3434594/NCCBR/2019 realizowany jest w ramach przedsięwzięcia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki TANGO 3


📣 Przedstawiamy materiał pokazujący wyniki współpracy Politechniki Śląskiej z Etisoft ▶️ innowacyjne urządzenie wspierające przemysł w zakresie obsługi procesów intralogistycznych 👀 #internetrzeczy #digitalizacjaprzemysłu 🎥 #technologia #biznes #innowacja #blogtechnologiczny


🎥 #technologia #biznes #innowacja #blogtechnologiczny

💉 nowoczesna technologia pozwalająca na wykorzystanie innowacyjnych nanocząstek ▶️ kolejne rozwiązanie powstałe na Politechnika Śląska w obszarze #Medycyna #Farmaceutyka #Biotechnologia #Biologiamolekularna 💡Nad projektem pracują dr inż. Sebastian Student z Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, dr hab inż. prof. POLSL Ilona Wandzik z Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, dr inż. Ziemowit Ostrowski – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej


Dziś przedstawiamy💥 PolSl Racing 💥 🏎 i ich pojazdy ⤵️⤵️

🏎 Quarado oraz 🏍 Elektra ▶️▶️ międzywydziałowy zespół pasjonatów z Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej Wydział Elektryczny, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji I Zarządzania liczący blisko💣 45 osób których opiekunami naukowymi są ⤵️ dr hab. inż. Mirosław Szczepanik z IMIO, dr hab. inż. Grzegorz Przybyła z Instytut Techniki Cieplnej, dr inż. Sebastian Rulik z Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, mgr inż. Łukasz Ziółkowski z Instytut Techniki Cieplnej ✨👍 🎥 #technologia #biznes #innowacja #blogtechnologiczny


Pora na kolejne innowacyjne rozwiązanie powstałe na Politechnice Śląskiej autorstwa dr hab. inż. profesora Politechniki Śląskiej Tomasza Tańskiego, dr inż. Wiktora Matysiaka z Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż. Mariana Nowaka z Fizyka Techniczna🧐 💡 Innowacyjne nanomateriały jednowymiarowe do produkcji nanogeneratorów ➡️ rozwiązanie mogące znaleźć miejsce w przemyśle urządzeń magazynujących energię, przetworników wysokich częstotliwości i innym….. ⤵️⤵️ 🎥 #technologia#biznes#innowacja#blogtechnologiczny


💡 Kolejne innowacyjne rozwiązanie powstałe na Politechnika Śląska

Wspólny projekt dr inż. Piotra Sakiewicza – Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska oraz dr hab. inż Krzysztofa Piotrowskiego – Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej ▶️ innowacyjne rozwiązanie znajdujące zastosowanie na rynku inżynierii materiałowej i recyklingu♻️ ♻️ Predykcja własności produktów wytwarzanych z niehomogenicznego strumienia surowców w oparciu o hybrydowy model z systemem zintegrowanych strukturalnie sztucznych sieci neuronowych – SSN ♻️


💡🎥 🎓Rozpoczynamy cykl promocyjny innowacji powstałych na Politechnice Śląskiej

Dziś μDOSE SYSTEM

▶️ http://udose.eu/ 

▶️ system do pomiaru niskich środowiskowych radioaktywności oraz wbudowane w ten system innowacyjne rozwiązania. 

▶️Prace nad systemem rozpoczęte w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+ są kontynuowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 realizowanego w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4) przez pracowników Zakładu Zastosowań Radioizotopów Politechniki Śląskiej
Panów dr inż. Konrada Tudyka oraz dr inż. Grzegorza Porębę z Fizyka Techniczna

do góry