Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki ŚląskiejO NAS

Nieustanny rozwój gospodarczy i technologiczny pokazuje, że przedsiębiorstwa dzisiaj nie są w stanie prowadzić wszystkich działań badawczo – rozwojowych samodzielnie. Muszą więc współpracować z partnerskimi instytucjami w ramach nabycia nowej technologii. Naukowcy, innowatorzy, fachowcy z jednostek naukowych koncentrują się natomiast na wynalezieniu nowej technologii. Gdy jednak mają ciekawy pomysł, często nie wiedzą w jaki sposób z sukcesem prowadzić negocjacje z biznesem.

W kontaktach z między Autorem wynalazku a przedsiębiorcą – inwestorem, zawsze pojawia się problem zaufania. Nie można przecież ujawnić szczegółów technologii, której jeszcze nie sprzedano, trudno też kupować coś o czym wie się niewiele. Przedsiębiorca musi wiedzieć, czy i kiedy inwestycja we współpracę z nauką mu się zwróci. DLATEGO TAK WAŻNY NA RYNKU STAJE SIĘ POŚREDNIK!

Od 2008 roku, CITT odgrywa istotną rolę w usprawnianiu wdrażania wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Swoją działalność koncentruje na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce. Kreuje i wspiera szeroko rozumianą przedsiębiorczość, głównie akademicką. Usługi Centrum skierowane są zarówno do naukowców, jak i przedsiębiorców. CITT pomaga również w rozwijaniu współpracy międzynarodowej, zarówno gospodarczej, jak i naukowej.

MISJĄ Centrum Inkubacji i Transferu Technologii jest komercjalizacja wyników badań naukowych uzyskiwanych w Politechnice Śląskiej, animowanie współpracy badawczej i technologicznej oraz wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

CELEM Centrum Inkubacji i Transferu Technologii jest tworzenie kreatywnej przestrzeni, wspólnej zarówno dla zespołów naukowych, jak i partnerów przemysłowych.

do góry