Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiej

Biuro Obsługi Zleceń (BOZ)Zlecenia