Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiejzespół CITT

Zespół CITT

DYREKTOR / DIRECTOR

Dr inż. Magdalena Letun-Łątka
tel. +48 32 400 3400
email: magdalena.letun-latka@polsl.pl

SEKRETARIAT / SECRETARIAL OFFICE

Izabela Mazur – Asystent Dyrektora / Director’s Assistant
tel. +48 32 400 3400
email: izabela.mazur@polsl.pl

BIURO RZECZNIKA PATENTOWEGO / PATENT ATTORNEY’S OFFICE

tel. +48 32 400 3406

Justyna Duda – Rzecznik Patentowy / Patent Attorney
email: justyna.duda@polsl.pl

Magdalena Filipek-Marzec – Rzecznik Patentowy / Patent Attorney
email: magdalena.filipek-marzec@polsl.pl

ZESPÓŁ

Hanna Cienciała-Marszał – Specjalista ds. Promocji Technologii / Technology Promotion Specialist
tel. +48 32 400 3401
email: hanna.cienciala-marszal@polsl.pl

Małgorzata Czaja – Specjalista ds. Transferu Technologii / Technology Transfer Specialist
tel. +48 32 400 3409
email: malgorzata.czaja@polsl.pl

Ireneusz Jóźwiak –  Specjalista Administracyjny / Administrative Specialist
(dłuższa nieobecność)
tel. +48 32 400 3096
email: ireneusz.jozwiak@polsl.pl 

Jagoda Krzysteczko-Witek – Broker Innowacji CITT / Broker of Innovation CITT
tel. +48 32 400 3404
email: jagoda.krzysteczko-witek@polsl.pl

Joanna Makieła – Specjalista ds. Transferu Technologii / Technology Transfer Specialist
tel. +48 32 400 3403
email: joanna.makiela@polsl.pl

Leszek Sobota – Specjalista ds. Transferu Technologii / Technology Transfer Specialist
tel. +48 32 400 3407
email: leszek.sobota@polsl.pl

Grzegorz Studziński – Broker Innowacji CITT / Broker of Innovation CITT
tel. +48 32 400 3403
kom. 669-001-712
email: grzegorz.studzinski@polsl.pl

do góry